Home

Van harte welkom op de website van de Commercieele Club Groningen Senioren! Op deze site vindt u informatie over de Commercieele Club Groningen Senioren, hoe u lid kunt worden en wat de voorwaarden hiervan zijn, wie het bestuur vormen en welke activiteiten wij de komende periode voor de leden organiseren.
Geschiedenis

In de tweede wereldoorlog organiseerde het maandblad ”Succes” uit ’s-Gravenhage een cursus ”Spreken in het openbaar” voor mensen uit de zakenwereld. Tijdens deze cursus werden excursies en bijeenkomsten georganiseerd. Na de oorlog hield deze club op te bestaan, maar een aantal Groningse ondernemers had de behoefte deze contacten voor te zetten en zo ontstond het idee in het Noorden een club op te richten.


Doelstelling

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de sociale-, culturele en economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Kenmerkend is het brede werkveld waarbinnen de leden in een leidinggevende functie werkzaam zijn geweest, o.m. bedrijfsleven, onderwijsinstellingen of de publieke sector. Zij willen graag hun kennis en ervaring delen en inzetten en zijn vaak middels bestuursfuncties nog steeds actief.


Bestuur

Achterste rij: Jan Wallinga, Jan Kappenburg, Wim Klok. Jitty Jaarsma. Jan BenningaVoorste rij: Joukje Bosch-Eldering, IJcke Schaepman


Bestuur

Voorzitter


Jan Wallenga

Penningmeester


Jan Benninga

Secretaris


Joukje Bosch-Eldering

pvl. voorzitter


Jan Kappenburg

pvl. secretaris


IJcke Schaepman


Bestuurslid


Jitty Jaarsma

Bestuurslid


Wim Klok