Vereniging

De Vereniging

Lidmaatschap: 
Voor onze leden wordt één à tweemaal per maand een activiteit georganiseerd, bestaande uit een lunchbijeenkomst met externe sprekers, dan wel een bedrijfsbezoek, netwerk- of sociëteitsbijeenkomst. Uiteraard staan alle bijeenkomsten ook open voor uw partner.

Met enige regelmaat worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd met de CCG en de JCCG en de mogelijkheid geboden bepaalde bijeenkomsten van de verschillende clubs bij te wonen.

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de sociale-, culturele en economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Zij tracht dit doel te bereiken door: 
– het bevorderen van de vriendschappelijke betrekkingen tussen de leden onderling 
– het samenwerken met de Commercieele Club, gevestigd te Groningen, de Jongeren Commercieele Club, gevestigd te Groningen en andere organisaties 
– op andere wijzen, welke het doel kunnen bevorderen.  
– het houden van vergaderingen, lezingen en excursies


De Geschiedenis

De geschiedenis van de Commercieele Club Groningen

In de tweede wereldoorlog organiseerde het maandblad ”Succes” uit ’s-Gravenhage een cursus ”Spreken in het openbaar” voor mensen uit de zakenwereld. Tijdens deze cursus werden excursies en bijeenkomsten georganiseerd. Na de oorlog hield deze club op te bestaan, maar een aantal Groningse ondernemers had de behoefte deze contacten voort te zetten en zo ontstond het idee in het Noorden een club op te richten. Met een aantal bevriende ondernemers is toen (met als voorbeeld de CC Den Haag – binnen Nederland de oudste in anciënniteit) de Commercieele Club Groningen (CCG) opgericht: officieel op 18 maart 1946.

Op het moment van de oprichting waren er 27 leden, waaruit een bestuur werd gekozen.

Jarenlang is de Club een mannenclub geweest. Logisch waarschijnlijk, want zoveel vrouwen waren toen niet actief in leidinggevende functies. In 1957 diende de eerste vrouw een verzoek in lid te mogen worden. Dit verzoek werd afgewezen. Jaren later, in 1976, (het jaar van de vrouw) werd besloten vrouwen toe te laten tot de CCG.

Toch werd pas in februari 1983 de eerste vrouw lid.

Sinds 1993 maken ook vrouwen deel uit van het bestuur.

Onder leiding van diverse enthousiaste voorzitters is de club in de loop van de jaren uitgegroeid tot één van de grootste commerciële clubs in ons land.

Veel bekende Nederlanders zoals diverse ministers, captains of industry, leidinggevenden uit het bankwezen waren gedurende de afgelopen jaren bij de club te gast en ontelbare excursies naar grote bedrijven en instellingen werden georganiseerd.

Onder auspiciën van de Commercieele Club Groningen is in 1988 de Jongeren Commercieele Club, de JCC opgericht. De JCC is een zelfstandige club met een eigen activiteitenprogramma. Met bestuur en leden worden vriendschappelijke betrekkingen onderhouden.

Ook werd de Commercieele Club Groningen Seniorenconvent in het leven geroepen, bedoeld voor de leden die uit het arbeidsproces traden door pensionering, VUT etc.

Het Seniorenconvent is per 14 januari 2009 zelfstandig geworden onder de naam Commercieele Club Groningen Senioren.

IMG_6877.JPG
Bestuur