‘Blijf je verwonderen’ was de titel van de lezing van Patty Wageman, directie Stichting Groninger Kerken.
En we hebben ons verwonderd, over de organisatie en de omvang van de Stichting evenals over de directeur die met veel passie een enthousiast verhaal hield.
Dinsdag 8 november kregen we aan de hand van beelden een overzicht van de organisatie van de Groninger Kerken. ‘Kerken zijn sinds jaar en dag de identiteit van Groningen, waren vroeger al de bakens voor de scheepvaart en nog steeds unieke monumenten in het landschap’ aldus Patty. De Stichting is opgericht in 1969 door Reinier Steensma en bezit inmiddels 100 kerken, 62 kerkhoven (niet aktief) 9 torens en 2 synagogen. Allen zijn rijksmonumenten en behoren tot het culturele erfgoed binnen Nederland. Vroeger alleen gebruikt voor religie, maar tegenwoordig veel breder ingezet, denk aan bezinning, educatie, culturele aktiviteiten incl. horeca en soms zelfs als B&B!

Vanuit het Catharijne Convent in Utrecht is een stichting opgericht waarbij nu in Nederland 264 rijksmonumentale kerken zijn aangesloten. Eigenlijk het grootste museum ter wereld!

De kerken worden voor een symbolisch bedrag gekocht, met een zgn. bruidschat voor 15 jaar onderhoud. Inzet is om het gebouw terug te geven aan de gemeenschap. Vaak met klein startkapitaal om een kleine exploitatie mogelijk te maken.

De stichting heeft 6000 donateurs die super belangrijk zijn voor het voortbestaan van de prachtige monumenten en Patty maakte natuurlijk gebruik van de gelegenheid om een oproep te doen aan een ieder die nog geen donateur is van de Stichting Oude Groninger Kerken, dit toch eens te overwegen!

Tags:

Categories:

Comments are closed