HealthHub Roden

Op 22 september j.l. hebben we met 39 leden van CCGS een bezoek gebracht aan de Health Hub in Roden. Voor de meesten van ons een onbekend bedrijf. Na afloop waren de aanwezigen, mede gelet op de medische invalshoeken en ontwikkelingen bijzonder blij dat ze deze presentatie hadden meegemaakt

Zo’n 7 jaar geleden begon kenniscentrum De Health Hub in de oude gebouwen van Cordis. Die locatie werd al snel te klein en men verhuisde naar het grote gebouw aan de 1e Energieweg, waar ze nu alle ruimte hebben die nodig is voor de manier waarop hier onderzoek en kennisoverdracht plaatsvinden.

In een gebouw waar eerst kleding gemaakt werd en wat later een bedrijf huisvestte dat gespecialiseerd was in hoge-druk-watertechnologie, is nu Health Hub Roden gevestigd. Daar komen nu diverse technologische disciplines en kennis bij elkaar voor het ontwikkelen van o.a. high tech medisch(e) onderzoek en hulpmiddelen.

Directeur Peter Boonstra presenteerde met veel enthousiasme en filmbeelden de oplossingen voor medische problemen, de bijzondere samenwerking met ziekenhuizen, specialisten en studenten. Echt indrukwekkend! Ook de wijze waarop zij jonge mensen stimuleren om mee te denken en hun ideeen om te zetten in effectieve producten.

Ons CCGS-lid Abe van der Werf gaf een zeer interessante uiteenzetting en film over MRI scans en hoe die steeds verder en beter ontwikkeld worden om bv tumoren op te sporen. Daarbij wordt tegenwoordig ook veel meer gekeken naar het comfort van de patient. Een deel van de presentatie van Abe is terug te vinden door een druk op de knop van deze link:

https://www.hartstichting.nl/nieuws/belangrijk-onderzoek-naar-herseninfarct

Deze zeer geslaagde en interessante middag werd afgesloten met een drankje, vergezeld van lekkere hapjes.

IJcke Schaepman

Tags:

Categories:

Comments are closed