Een kandidaat-lid van De Commercieele Club Groningen Senioren dient door middel van een aanmeldingsformulier voorgedragen te worden door twee leden van De Commercieele Club Groningen Senioren. Daarnaast dient hij/zij aan bepaalde toelatingscriteria te voldoen.
Een aanmeldingsformulier kan telefonisch (050-5011425) of per mail (info@ccgroningen-senioren.nl) bij het secretariaat worden aangevraagd. Deze kunt u vervolgens ingevuld en voorzien van de benodigde bijlagen sturen naar Gravenmaat 13, 9302 GA Roden.  Nadat de aanvraag in een eerstvolgende bestuursvergadering besproken is, wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd omtrent de uitkomst.
Het lidmaatschap is op persoonlijke titel. De kosten voor lidmaatschap bedragen momenteel € 190,= per jaar.
 
Toelatingscriteria, conform artikel 4 van de statuten:
  • Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de 55-jarige leeftijd hebben bereikt, hun dagelijkse bedrijfsmatige bezigheden (deels) hebben neergelegd en bij voorkeur lid (geweest) zijn van de Commercieele Club Groningen, gevestigd te Groningen, en/of daarenboven werkzaam zijn geweest: