Een kandidaat-lid van De Commercieele Club Groningen Senioren dient door middel van een aanmeldingsformulier voorgedragen te worden door twee leden van De Commercieele Club Groningen Senioren. Daarnaast dient hij/zij aan bepaalde toelatingscriteria te voldoen.

Een aanmeldingsformulier kan telefonisch worden aangevraagd (050-5011425 bij het secretariaat ) of digitaal worden ingevuld via onderstaand formulier. De papieren versie kunt u vervolgens ingevuld en voorzien van de benodigde bijlagen sturen naar:

Secretariaat CCGS
Gravenmaat 13
9302 GA Roden

Nadat de aanvraag in een eerstvolgende bestuursvergadering besproken is, wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd omtrent de uitkomst.

Het lidmaatschap is op persoonlijke titel. De kosten voor lidmaatschap bedragen momenteel € 200,= per jaar.

Leden van de vereniging kunnen zijn; zij die de 55-jarige leeftijd hebben bereikt, hun dagelijkse bedrijfsmatige bezigheden (deels) hebben neergelegd en bij voorkeur lid (geweest) zijn van de Commercieele Club Groningen.© Commercieele Club Groningen Senioren 2021