Kerst-Inn, 16 December 2021, Restaurant “De 2 Provinciën”
17:00 uur

Aanvullende informatie volgt


Aangemeld:

Aangemelde leden Kerst Inn 16-12-2021

VoornaamAchternaamKerst Inn 16-12
AlfredBakker
Joke en Warner
Bakker
Jan en Rita
Benninga2
Bé en Martie
Bernardus
2
Jan en Sjoukje
Blanken
Bob
Borcherts
2
Joop en Joukje
Bosch
2
Ton
Bouwman
John en Pia
Brie de
Siep
Bruin
Bernard
Bruinvoort
Harry en Tineke
Bulthuis
Doede en Thea
Cruiming
Simon en Clary
Deinum
Martin en Ada
Delden van
Kees
Dijkhuizen
Paul en Lidy
Dijkstra
Diette
Doesburg-Maas
Jannes en Maria
Donderen van
Johan en José

Doornbos

Martha
Drewes-van Minnen
Harry en Maria
Drijfhamer
2
John en Mirjam
Ebbink
Jaap
Gejas
Ina
Graaf-Ligthart de
René en MarjaGrijpma
Magda en Henk
Groot de
Henk en Stef Doddema
Groot de
Henk Haaike
Haan
Albert en Afke
Holt
Hilde
Holt-Vaatstra
Herbert en Ina
Hoogdalem van
Carel en Truus
Hoogerman
Jan
Hoogstrate
Dick en Aukje
Houwen
Teade en Jitty
Jaarsma
Bix en Karin
Jacobse
Carel en Marije
Jeeger de
2
Frits
Kamp v. der
Jan en Annie
Kappenburg
Liesbeth en Frans
Kappenburg-Welp
Liane en Enno
Kley-Roeten
Wim en Mijna
Klok
2
Riemer en Martha
Knoop
Truus
Koeneman-Wieringa
Tineke en Peter
Krikken-Dijk
2
Bert en Ineke
Kroon
Louwris en Ria
Kroon
Karel en Marja
Kuhlman
Kees en Ingrid
Kuiper
André en Willy
Liemberg
Mieke Loo van
Hans
Meijer
Annemieke en Jan
Modderman-Jansen
Albert Jan en Henny
Molen v/d
1
Marten en Frieda
Molen v/d
Arie en Mans
Mulder
2
Jan en Geeske
Mulder
Dineke
Muylwijck-Peters van
Erik en JokeNiezen
Roel
Offeringa
Peter
Os van
Nico en Aaf
Pals
Fenny
Poelstra-Veenstra
Riemie
Poortinga-Leenstra
1
Antoon en Bettie
Rehwinkel
Theo en Ineke
Rodenberg
Co
Rooij de
Jan en Truida
Ruuls
2
IJcke
Schaepman
1
Gerard en Janny
Schijf
2
Arjan en Lia
Schregardus
Frits en Ineke
Schuitema
Wouter en Bim
Schuurmans
Jan en Gonny
Setz
2
Bert en Marijke
Slochteren van
Ina
Smid-ten Have
Cees
Smit Sibinga
Henk en Henny
Smits
Theo
Snijder
Peter en Aafke
Spieksma
Wim en Jannie
Stroetinga
2
Henk en Dientje

Tepper

HenkTiesinga
Jacques en Els
Toxopeüs
Cees en Titia
Versteeg
Fred en Winy
Vogd
Sjouke & TrijnyVogelzang
Johan en Gré
Vries de
Menno en Toos
Wal v.der
2
Henny en Albert
Wal-Leeuwerink v.d.
1
Jan en Hannie
Wallinga
2
Jans en Hermien
Warringa
John en Margot
Weijmar Schultz
Abe en Gerda
Werf v.d.
Fred en Marietta Rodenburg
Werff v.d.
Ger en Wilma
Wieringa
Nellie
Wijngaarden-Voshol van
Dick
Wind
Henri en Ria
Wolters
Fred en Adrie
Zeeven
Jan en Coby
Zonderman
Jelle en Liesbeth
Zuidersma
Boudewijn en Jacqueline
Zwegers

Tags:

Categories:

Comments are closed