De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de sociale-, culturele en economische ontwikkeling in Noord-Nederland.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het houden van vergaderingen, lezingen en excursies
  • het bevorderen van de vriendschappelijke betrekkingen tussen de leden onderling
  • het samenwerken met de Commercieele Club, gevestigd te Groningen, de Jongeren Commercieele Club, gevestigd te Groningen en andere organisaties
  • op andere wijzen, welke het doel kunnen bevorderen.