De Comercieele ClubGroningen (CCGS) is een vereniging die open staat voor ondernemers en bestuurders die hun actieve loopbaan hebben beëindigd, maar wel betrokken willen blijven bij het maatschappelijk leven in Noord-Nederland.

De CCGS biedt hiertoe een actief en zakelijk betrokken netwerk. Kenmerkend is het brede werkveld waarbinnen de leden in een leidinggevende functie werkzaam zijn geweest, o.m. bedrijfsleven, onderwijsinstellingen of de publieke sector. Zij willen graag hun kennis en ervaring delen en inzetten en zijn vaak middels bestuursfuncties nog steeds actief.

De vereniging stelt zich ten doel contacten te stimuleren en activiteiten te ontplooien die de sociale, culturele, maatschappelijke en economische ontwikkeling in Noord-Nederland ten goede komen.

Daarnaast zijn ook de vriendschappelijke betrekkingen tussen de leden onderling belangrijk.

De GCCS is een zelfstandige vereniging die nauwe banden onderhoudt met de Commercieele Club Groningen (CCG) en met de Jongeren Commercieele Club Groningen (JCCG).

Lidmaatschap:
Voor onze leden wordt één à tweemaal per maand een activiteit georganiseerd, bestaande uit een lunchbijeenkomst met externe sprekers, dan wel een bedrijfsbezoek, netwerk- of sociëteitsbijeenkomst. Uiteraard staan alle bijeenkomsten ook open voor uw partner.

Met enige regelmaat worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd met de CCG en de JCCG en de mogelijkheid geboden bepaalde bijeenkomsten van de verschillende clubs bij te wonen.


De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de sociale-, culturele en economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Zij tracht dit doel te bereiken door:
– het bevorderen van de vriendschappelijke betrekkingen tussen de leden onderling
– het samenwerken met de Commercieele Club, gevestigd te Groningen, de Jongeren Commercieele Club, gevestigd te Groningen en andere organisaties
– op andere wijzen, welke het doel kunnen bevorderen. 
– het houden van vergaderingen, lezingen en excursies© Commercieele Club Groningen Senioren 2021