Helaas uitgesteld in november 2022, zijn we er toch in geslaagd om een nieuwe afspraak te […]
Bedrijfsverkenning Veiligheidsregio Groningen 23 februari 2023 om 13.30 uur Veiligheidsregio Groningen Sontweg 10, 9723 AT Groningen […]
Bedrijfsverkenning De Graanrepubliek 25 April 2023 om 14.30 uur Oude Zijl 1, 9693 Bad Nieuweschans Dit […]
Beste leden Commerciële Club Groningen Senioren. Wat zijn we 2023 swingend begonnen met ons traditionele Nieuwjaarsgala […]
    Algemene Ledenvergadering Donderdag 23 maart 2023 14.00 uur Fletcher Familiehotel Nadere informatie volgt later

Indien een lid een introducé wil meebrengen naar een bijeenkomst van de CCG Senioren, dan kan hij of zij daartoe contact opnemen met het secretariaat. Het meebrengen van een introducé wordt gezien als een kennismaking met de CCGS en dat deze introducé serieus overweegt lid te worden van de Club.

Aan- en/of afmelden voor activiteiten via de website

Aanmelden via de website is mogelijk tot 24 uur voor de geplande bijeenkomst. Indien deze termijn verstreken is, dan kan men altijd even telefonisch contact opnemen met het secretariaat om een afmelding door te geven of om af te stemmen of een aanmelding nog mogelijk is.

De zgn. no-showproblematiek

Helaas komt het geregeld voor dat leden zich opgeven voor een activiteit, en toch later verhinderd zijn maar dit niet tijdig melden aan het secretariaat. De vereniging is desondanks verplicht de kosten van de maaltijden af te dragen, c.q. te betalen. In geval van te late melding van verhindering zullen de kosten doorberekend moeten worden. De penningmeester zal dan via een factuur deze kosten doorberekenen. 

Dus om te voorkomen dat u onnodige kosten moet gaan betalen, meldt u tijdig af als u verhinderd bent!

Ook komt het voor dat de bijeenkomsten worden bijgewoond zonder dat men zich opgeeft. Dit kan een tekort veroorzaken.

Dus ook hier: geef u op voor de bijeenkomst !© Commercieele Club Groningen Senioren 2021