Extra Ledenvergadering

7 december 14.00 uur

Fletcher Familiehotel Paterswolde

Er is veel gebeurd het afgelopen jaar op vele terreinen.
Bestuur en Activiteitencommissie hebben getracht daar zoveel mogelijk op in te spelen.

Toch zijn voor de toekomst een aantal aanpassingen nodig. En omdat we die graag per 1 januari 2023 willen laten ingaan, hebben we daarvoor de goedkeuring van de leden nodig. Daarvoor deze extra bescheiden ledenvergadering op woensdag 7 december vanaf 14.00 uur.

 

 

 

 A G E N D A

 

Extra Algemene ledenvergadering van CCG – Senioren

Woensdag 7 december 14.00 uur

Familiehotel te Paterswolde

 

 

  1. Opening en mededelingen door de voorzitter, Jan Wallinga
  2. Contributie 2023
  3. Wijziging statuten; schrappen artikel 18 lid 3 uit de statuten;

  4. Benoeming secretaris CCG Senioren

 

Het bestuur stelt voor om in de ontstane vacature van de secretaris te voorzien in de benoeming van mevrouw Marije de Jeeger.

(Bij de uitnodiging voor deze extra ALV worden de leden gewezen op de mogelijkheid van het indienen van tegenkandidaten) zie statuten artikel 8

Een voordracht voor tegenkandidaten kan, ondersteund door tenminste tien leden, schriftelijk voor aanvang van de ledenvergadering worden ingediend bij het bestuur.

 

  1. Rondvraag en sluiting.

 

 

Activiteit:


nieuwjaarsdiner-2022

VoornaamAchternaamAantal
AdGeerts2.00
InaGraaf de - Ligthart1.00
JittyJaarsma-Holtrop1.00
Albert JanMolen, van der2.00
IJckeSchaepman1.00
JanZonderman2.00
RiemiePoortinga-Leenstra1.00
JanWallinga2.00
JanRuuls2.00
MarcusKloos2.00
MarijeJeeger, de2.00
WimKlok2.00
Jan C.Kappenburg2.00
JanBenninga2.00

 

 

 

Tags:

Categories:

Comments are closed