Aangemelde leden Clublunch 14-10-2021

VoornaamAchternaamClublunch 14-10
AlfredBakker
Joke en Warner
Bakker
Jan en Rita
Benninga1
Bé en Martie
Bernardus
2
Jan en Sjoukje
Blanken
Bob
Borcherts
2
Joop en Joukje
Bosch
2
Ton
Bouwman
John en Pia
Brie de
1
Siep
Bruin
Bernard
Bruinvoort
1
Harry en Tineke
Bulthuis
Doede en Thea
Cruiming
Simon en Clary
Deinum
Martin en Ada
Delden van
Kees
Dijkhuizen
1
Paul en Lidy
Dijkstra
Diette
Doesburg-Maas
Jannes en Maria
Donderen van
Johan en José
Martha
Doornbos
Drewes-van Minnen
Martha
Drewes-van Minnen
1
Harry en Maria
Drijfhamer
John en Mirjam
Ebbink
Jaap
Gejas
Ina
Graaf-Ligthart de
Magda en Henk
Groot de
Henk en Stef Doddema
Groot de1
Henk Haaike
Haan
2
Albert en Afke
Holt
Hilde
Holt-Vaatstra
Herbert en Ina
Hoogdalem van
Carel en Truus (van Bruggen)
Hoogerman
2
Jan
Hoogstrate
Dick en Aukje (van Dijk)
Houwen
Teade en Jitty
Jaarsma
1
Bix en Karin (Schaafsma)
Jacobse
Carel en Marije ( v d Heijden)
Jeeger de
2
Jan en Annie (Roosjen)
Kappenburg
2
Liesbeth en Frans
Kappenburg-Welp
Liane en Enno
Kley-Roeten
2
Wim en Mijna
Klok
2
Riemer en Martha
Knoop
Truus
Koeneman-Wieringa
Wim en Trijnie (Smit)
Krijthe
Tineke Albertina Peter
Krikken-Dijk
Bert en Ineke (Lemmink)
Kroon
Louwris en Ria
Kroon
1
Karel en Marja(de Bruin)
Kuhlman
1
Kees en Ingrid
Kuiper
André en Willy (Baas)
Liemberg
Hans
Meijer
Annemieke en Jan
Modderman-Jansen
Albert Jan
Molen van der
1
Marten en Frieda
Molen van der
Arie en Mans
Mulder
Jan en Geeske
Mulder
Dineke
Muylwijck-Peters van
Erik en Joke ( Kerstholt)
Niezen
Roel
Offeringa
Peter
Os van
Nico en Aaf (v.d.Meer)
Pals
2
Fenny
Poelstra-Veenstra
1
Riemie
Poortinga-Leenstra
1
Antoon en Bettie (Uitham)
Rehwinkel
2
Theo en Ineke (Dagelet)
Rodenberg
1
Co
Rooij de
Jan en Truida (Blaauw)
Ruuls
2
IJcke
Schaepman
1
Gerard en Janny
Schijf
1
Arjan en Lia
Schregardus
Frits en Ineke
Schuitema
Wouter en Bim
Schuurmans
Jan en Gonny
Setz
Bert en Marijke
Slochteren van
Ina
Smid-ten Have
1
Cees
Smit Sibinga
Henk en Henny
Smits
Theo
Snijder
2
Peter en Aafke (Bijlsma)
Spieksma
2
Wim en Jannie
Stroetinga
2
Henk en Dientje
Henk
Tepper
Tiesinga
2
HenkTiesinga
2
Jacques en Els
Toxopeüs
Frits
v. der Kamp
Henny en Albert
v.d. Wal-Leeuwerink
1
Abe en Gerda
v.d. Werf
Fred en Marietta Rodenburg
v.d. Werff
Menno en Toos
v.der Wal
2
Cees en Titia (Gestman)
Versteeg
1
Fred en Winy
Vogd
Sjouke en Trijny
Vogelzang
2
Johan en Gré
Vries de
Jan en Hannie
Wallinga
2
Jans en Hermien
Warringa
John en Margot
Weijmar Schultz
Ger en Wilma
Wieringa
Nellie
Wijngaarden-Voshol
van
Dick
Wind
Henri en Ria
Wolters
Fred en Adrie (Knaap)
Zeeven
Jan en Coby
Zonderman
Jelle en Liesbeth (de Vries)
Zuidersma
Boudewijn en Jacqueline
Zwegers

Aangemelde leden Herfstborrel 21-10-2021

VoornaamAchternaamHerfstborrel 21-10
AlfredBakker1
Joke en Warner
Bakker
2
Jan en Rita
Benninga1
Bé en Martie
Bernardus
2
Jan en Sjoukje
Blanken
Bob
Borcherts
2
Joop en Joukje
Bosch
2
Ton
Bouwman
John en Pia
Brie de
Siep
Bruin
Bernard
Bruinvoort
Harry en Tineke
Bulthuis
Doede en Thea
Cruiming
Simon en Clary
Deinum
Martin en Ada
Delden van
Kees
Dijkhuizen
1
Paul en Lidy
Dijkstra
2
Diette
Doesburg-Maas
Jannes en Maria
Donderen van
2
Johan en José
Doornbos
2
Martha
Drewes-van Minnen
1
Harry en Maria
Drijfhamer
2
John en Mirjam
Ebbink
Jaap en Tineke
Gejas
1
Ina
Graaf-Ligthart de
1
Magda en Henk
Groot de
René en MarjaGrijpma2
Henk en Stef Doddema
Groot de 2
Henk Haaike
Haan
2
Albert en Afke
Holt
Hilde
Holt-Vaatstra
1
Herbert en Ina
Hoogdalem van
Carel en Truus (van Bruggen)
Hoogerman
2
Jan
Hoogstrate
Dick en Aukje (van Dijk)
Houwen
Teade en Jitty
Jaarsma
1
Bix en Karin (Schaafsma)
Jacobse
2
Carel en Marije ( v d Heijden)
Jeeger de
2
Frits
Kamp v. der
Jan en Annie (Roosjen)
Kappenburg
2
Liesbeth en Frans
Kappenburg-Welp
Liane en Enno
Kley-Roeten
2
Wim en Mijna
Klok
2
Riemer en Martha
Knoop
Truus
Koeneman-Wieringa
1
Wim en Trijnie (Smit)
Krijthe
Tineke Albertina Peter
Krikken-Dijk
2
Bert en Ineke (Lemmink)
Kroon
Louwris en Ria
Kroon
Karel en Marja(de Bruin)
Kuhlman
Kees en Ingrid
Kuiper
André en Willy (Baas)
Liemberg
MiekeLoo van1
Hans
Meijer
Annemieke en Jan
Modderman-Jansen
2
Albert Jan
Molen v/d
1
Marten en Frieda
Molen v/d
Arie en Mans
Mulder
2
Jan en Geeske
Mulder
Dineke
Muylwijck-Peters van
Erik en Joke ( Kerstholt)
Niezen
Roel
Offeringa
Peter
Os van
Nico en Aaf (v.d.Meer)
Pals
2
Fenny
Poelstra-Veenstra
1
Riemie
Poortinga-Leenstra
1
Antoon en Bettie (Uitham)
Rehwinkel
Theo en Ineke (Dagelet)
Rodenberg
1
Co
Rooij de
Jan en Truida (Blaauw)
Ruuls
2
IJcke
Schaepman
1
Gerard en Janny
Schijf
Arjan en Lia
Schregardus
2
Frits en Ineke
Schuitema
1
Wouter en Bim
Schuurmans
2
Jan en Gonny
Setz
Bert en Marijke
Slochteren van
2
Ina
Smid-ten Have
Cees
Smit Sibinga
Henk en Henny
Smits
Theo
Snijder
2
Peter en Aafke (Bijlsma)
Spieksma
2
Wim en Jannie
Stroetinga
2
Henk en Dientje
Tepper
HenkTiesinga
2
Jacques en Els
Toxopeüs
Cees en Titia (Gestman)
Versteeg
2
Fred en Winy
Vogd
Sjouke & Trijny
Vogelzang
2
Johan en Gré
Vries de
Menno en Toos
Wal v.der
2
Henny en Albert
Wal-Leeuwerink v.d.
1
Jan en Hannie
Wallinga
2
Jans en Hermien
Warringa
John en Margot
Weijmar Schultz
Abe en Gerda
Werf v.d.
Fred en Marietta Rodenburg
Werff v.d.
Ger en Wilma
Wieringa
Nellie
Wijngaarden-Voshol van
Dick
Wind
Henri en Ria
Wolters
Fred en Adrie (Knaap)
Zeeven
2
Jan en Coby
Zonderman
Jelle en Liesbeth (de Vries)
Zuidersma
Boudewijn en Jacqueline
Zwegers
2

Aangemelde leden Clublunch 11-11-2021

VoornaamAchternaamClublunch 11-11
AlfredBakker
Joke en Warner
Bakker
2
Jan en Rita
Benninga1
Bé en Martie
Bernardus
2
Jan en Sjoukje
Blanken
1
Bob
Borcherts
2
Joop en Joukje
Bosch
Ton
Bouwman
John en Pia
Brie de
Siep
Bruin
Bernard
Bruinvoort
Harry en Tineke
Bulthuis
Doede en Thea
Cruiming
Simon en Clary
Deinum
1
Martin en Ada
Delden van
Kees
Dijkhuizen
Paul en Lidy
Dijkstra
Diette
Doesburg-Maas
1
Jannes en Maria
Donderen van
1
Johan en José
Doornbos

Martha
Drewes-van Minnen
1
Harry en Maria
Drijfhamer
John en Mirjam
Ebbink
Jaap
Gejas
1
Ina
Graaf-Ligthart de
René en MarjaGrijpma2
Magda en Henk
Groot de
Henk en Stef Doddema
Groot de 2
Henk Haaike
Haan
2
Albert en Afke
Holt
Hilde
Holt-Vaatstra
1
Herbert en Ina
Hoogdalem van
Carel en Truus
Hoogerman
Jan
Hoogstrate
Dick en Aukje
Houwen
Teade en Jitty
Jaarsma
1
Bix en Karin
Jacobs
1
Carel en Marije
Jeeger de
1
Frits
Kamp v. der
Jan en Annie
Kappenburg
1
Liesbeth en Frans
Kappenburg-Welp
2
Liane en Enno
Kley-Roeten
2
Wim en Mijna
Klok
1
Riemer en Martha
Knoop
Truus
Koeneman-Wieringa
1
Tineke Albertina Peter
Krikken-Dijk
2
Bert en Ineke
Kroon
Louwris en Ria
Kroon
1
Karel en Marja
Kuhlman
Kees en Ingrid
Kuiper
André en Willy
Liemberg
2
MiekeLoo van1
Hans
Meijer
Annemieke en Jan
Modderman-Jansen
Albert Jan en Henny
Molen v/d
1
Marten en Frieda
Molen v/d
Arie en Mans
Mulder
2
Jan en Geeske
Mulder
Dineke
Muylwijck-Peters van
Erik en Joke ( Kerstholt)
Niezen
Roel
Offeringa
Peter
Os van
Nico en Aaf
Pals
2
Fenny
Poelstra-Veenstra
1
Riemie
Poortinga-Leenstra
1
Antoon en Bettie
Rehwinkel
Theo en Ineke
Rodenberg
Co
Rooij de
Jan en Truida
Ruuls
2
IJcke
Schaepman
1
Gerard en Janny
Schijf
Arjan en Lia
Schregardus
Frits en Ineke
Schuitema
1
Wouter en Bim
Schuurmans
Jan en Gonny
Setz
2
Bert en Marijke
Slochteren van
Ina
Smid-ten Have
1
Cees
Smit Sibinga
Henk en Henny
Smits
Theo
Snijder
2
Peter en Aafke
Spieksma
1
Wim en Jannie
Stroetinga
Henk en Dientje

Tepper

Henk en ItaTiesinga
Jacques en Els
Toxopeüs
2
Cees en Titia
Versteeg
Fred en Winy
Vogd
Sjouke & Trijny
Vogelzang
Johan en Gré
Vries de
Menno en Toos
Wal v.der
Henny en Albert
Wal-Leeuwerink v.d.
1
Jan en Hannie
Wallinga
2
Jans en Hermien
Warringa
John en Margot
Weijmar Schultz
Abe en Gerda
Werf v.d.
Fred en Marietta Rodenburg
Werff v.d.
Ger en Wilma
Wieringa
Nellie
Wijngaarden-Voshol van
Dick
Wind
Henri en Ria
Wolters
Fred en Adrie
Zeeven
Jan en Coby
Zonderman
Jelle en Liesbeth
Zuidersma
Boudewijn en Jacqueline
Zwegers
MarcusKloos2

Aangemelde leden Kerst Inn 16-12-2021

VoornaamAchternaamKerst Inn 16-12
AlfredBakker
Joke en Warner
Bakker
Jan en Rita
Benninga2
Bé en Martie
Bernardus
2
Jan en Sjoukje
Blanken
Bob
Borcherts
2
Joop en Joukje
Bosch
2
Ton
Bouwman
John en Pia
Brie de
Siep
Bruin
Bernard
Bruinvoort
Harry en Tineke
Bulthuis
Doede en Thea
Cruiming
Simon en Clary
Deinum
Martin en Ada
Delden van
Kees
Dijkhuizen
Paul en Lidy
Dijkstra
Diette
Doesburg-Maas
Jannes en Maria
Donderen van
Johan en José

Doornbos

Martha
Drewes-van Minnen
Harry en Maria
Drijfhamer
2
John en Mirjam
Ebbink
Jaap
Gejas
Ina
Graaf-Ligthart de
René en MarjaGrijpma
Magda en Henk
Groot de
Henk en Stef Doddema
Groot de
Henk Haaike
Haan
Albert en Afke
Holt
Hilde
Holt-Vaatstra
Herbert en Ina
Hoogdalem van
Carel en Truus
Hoogerman
Jan
Hoogstrate
Dick en Aukje
Houwen
Teade en Jitty
Jaarsma
Bix en Karin
Jacobse
Carel en Marije
Jeeger de
2
Frits
Kamp v. der
Jan en Annie
Kappenburg
Liesbeth en Frans
Kappenburg-Welp
Liane en Enno
Kley-Roeten
Wim en Mijna
Klok
2
Riemer en Martha
Knoop
Truus
Koeneman-Wieringa
Tineke en Peter
Krikken-Dijk
2
Bert en Ineke
Kroon
Louwris en Ria
Kroon
Karel en Marja
Kuhlman
Kees en Ingrid
Kuiper
André en Willy
Liemberg
Mieke Loo van
Hans
Meijer
Annemieke en Jan
Modderman-Jansen
Albert Jan en Henny
Molen v/d
1
Marten en Frieda
Molen v/d
Arie en Mans
Mulder
2
Jan en Geeske
Mulder
Dineke
Muylwijck-Peters van
Erik en JokeNiezen
Roel
Offeringa
Peter
Os van
Nico en Aaf
Pals
Fenny
Poelstra-Veenstra
Riemie
Poortinga-Leenstra
1
Antoon en Bettie
Rehwinkel
Theo en Ineke
Rodenberg
Co
Rooij de
Jan en Truida
Ruuls
2
IJcke
Schaepman
1
Gerard en Janny
Schijf
2
Arjan en Lia
Schregardus
Frits en Ineke
Schuitema
Wouter en Bim
Schuurmans
Jan en Gonny
Setz
2
Bert en Marijke
Slochteren van
Ina
Smid-ten Have
Cees
Smit Sibinga
Henk en Henny
Smits
Theo
Snijder
Peter en Aafke
Spieksma
Wim en Jannie
Stroetinga
2
Henk en Dientje

Tepper

HenkTiesinga
Jacques en Els
Toxopeüs
Cees en Titia
Versteeg
Fred en Winy
Vogd
Sjouke & TrijnyVogelzang
Johan en Gré
Vries de
Menno en Toos
Wal v.der
2
Henny en Albert
Wal-Leeuwerink v.d.
1
Jan en Hannie
Wallinga
2
Jans en Hermien
Warringa
John en Margot
Weijmar Schultz
Abe en Gerda
Werf v.d.
Fred en Marietta Rodenburg
Werff v.d.
Ger en Wilma
Wieringa
Nellie
Wijngaarden-Voshol van
Dick
Wind
Henri en Ria
Wolters
Fred en Adrie
Zeeven
Jan en Coby
Zonderman
Jelle en Liesbeth
Zuidersma
Boudewijn en Jacqueline
Zwegers


© Commercieele Club Groningen Senioren 2021