Aan- en/of afmelden voor activiteiten via de website

In navolging van de CCG heeft het bestuur van de CCG Senioren besloten om in de toekomst zoveel mogelijk gebruik te gaan maken van de momenteel steeds meer beschikbare- en gebruikte communicatiestructuren.Dat betekent de uitbouw van de website. Met ingang van het seizoen 2009-2010 wil het bestuur zo weinig mogelijk antwoordkaarten versturen met de uitnodigingen naar de leden die over een e-mail faciliteit beschikken, verzoeken zich via de site aan- en/of af te melden voor activiteiten. Hierdoor kan er aanzienlijk effici├źnter gewerkt worden. Daarnaast kan men zien wie zich nog meer voor een bepaalde activiteit hebben aangemeld.

Indien de reactietermijn op de website verstreken is, dan kan men altijd even telefonisch contact opnemen met het secretariaat  om een afmelding door te geven of om af te stemmen of een aanmelding nog mogelijk is.

De zgn. no-showproblematiek

 

Helaas komt het geregeld voor dat leden zich opgeven voor een activiteit, en toch later verhinderd zijn maar dit niet tijdig melden aan het secretariaat. De vereniging is desondanks verplicht de kosten van de maaltijden af te dragen, c.q. te betalen. Het moge duidelijk zijn dat in geval van te late melding van verhindering de kosten doorberekend zullen moeten worden.
Het bestuur heeft dan ook besloten deze kosten met ingang van 1 januari 2012 in rekening te brengen voor zover leden zich niet MINIMAAL 24 UUR voor de bijeenkomst hebben afgemeld.De penningmeester zal dan via een factuur deze kosten doorberekenen aan de leden.
Dus om te voorkomen dat u onnodige kosten moet gaan betalen, meldt u tijdig af als u verhinderd bent!

Ook komt het voor dat de kout bijeenkomsten worden bijgewoond zonder dat men zich opgeeft. Dit kan een tekort veroorzaken. Dus ook hier geef u op voor de bijeenkomst !